วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ สร้างความตระหนักรู้ด้วยการสร้างความเข้าใจ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต.

02 ก.ค. 2022
657

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ในเครือข่าย ด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2 โดยมี พันเอก ทศพล ลึกลับพนาวัลย์ ผู้อำนวยการ สำนักสารสนเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภานในถาค 4 ส่วนหน้า ,พันเอก รัตติพล ตันยา รองหัวหน้าศูนย์ประสานงานสารนิเทศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก(2) ตลอดจนกำลังพลและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัด(ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) เข้าร่วมจำนวน 66 คน ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเทล แอนท์ รีสอร์ท ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานแก่กำลังพลโดยเน้นให้มีความเข้าใจตรงกันในการใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ผ่านโซเชียลมีเดียให้มากขึ้น จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน เสริมสร้างความเข้าใจขึ้นมาในทุกจังหวัด และต้องมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต. ได้ดีที่สุด ตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า