วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

รองแม่ทัพภาคที่ 4 เน้นย้ำ ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท อย่าประมาท ควบคุมพื้นที่ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในทุกโอกาส

03 ก.ค. 2022
895

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ กองร้อยทหารพรานที่ 4711 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เยี่ยมให้กำลังใจ มารับฟังการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาข้อข้อง และมอบแนวทางนโยบายการปฏิบัติงานแก่กำลังพล ให้ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท ทั้งความรู้ความสามารถ และต้องมีวินัย ไม่สร้างเงื่อนไข การปฏิบัติงานต้องไม่ประมาท ดูแลสุขภาพกายและใจให้มีความพร้อมและตื่นตัวเสมอในการปฏิบัติภารกิจ

ในโอกาสนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ได้เดินเข้าพื้นที่เยี่ยมและมอบเครื่องบริโภคเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ แก่ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ของกองร้อยทหารพรานที่ 4711 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการลาดตระเวนจรยุทธ์ดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้าน โดยได้เน้นย้ำการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ให้มีความปลอดภัย พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติให้เป็นตามนโยบาย / สั่งการของ แม่ทัพภาคที่ 4 ตลอดจนได้สั่งให้หน่วยได้ปฏิบัติการเชิงรุก จรยุทธ์เต็มรูปแบบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางยุทธวิธี เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจและระมัดระวัง ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ และไม่ประมาท ในการปฏิบัติเเต่ละภารกิจ รวมทั้งควบคุมพื้นที่รับผิดชอบให้มีความปลอดภัย

พร้อมกันนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เยี่ยมพบปะให้โอวาท และมอบเครื่องบริโภค แก่กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 พร้อมสอบถามความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้กำลังพลมีขวัญกำลังใจที่ดีและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อดูแลพื้นที่และดูแลประชาชนต่อไป

 

————————————–