วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มชาวพุทธรักสันติชายแดนใต้ เสนอข้อเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงช่วงเข้าพรรษา

05 ก.ค. 2022
1363

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.65 ตัวแทนกลุ่มชาวพุทธรักสันติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยื่นหนังสือถึงพลเอกวัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ และ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผ่านพันเอก ชลัส ศรีวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการ คณะประสานงานระดับพื้นที่ สล.3 เพื่อเสนอข้อเรียกร้องให้เวทีการพูดคุยสันติสุข เสนอความต้องการของคนไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ในเรื่องความปลอดภัยในห่วงเข้าพรรษา และ ประเพณีชักพระ เพื่อสนับสนุนให้ฝ่าย บีอาร์เอ็น และ ฝ่ายไทย เชื่อต่อข้อตกลงจากวาระรอมฎอนสันติ ที่ผ่านมา โดยขอให้ยุติความรุนแรงจากทั้ง 2 ฝ่าย ในช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ ของชาวไทยพุทธ ที่ได้ปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธและปฏิบัติกิจทางศาสนาอย่างเต็มที่ตลอด 3 เดือน เพื่อเป็นวาระสันติ ปลอดภัย ในปี 2565 นี้


นางสมใจ ชูชาติ ตัวแทนกลุ่มชาวพุทธรักสันติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงของช่วงรอมฎอนสันติ เรามองว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้รับ ก็คือ ฝ่ายบีอาร์เอ็น กับ รัฐไทย ได้มีการเจรจาบนโต๊ะเจรจา ในเรื่องของการลดความรุนแรง เราเห็นความสำคัญตรงนี้ เราจึงมองว่า ชาวไทยพุทธ หรือต่างศาสนิกอื่น ก็ควรได้รับประโยชน์จากจุดตรงนี้ จึงได้รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือนั้น มองว่า วันอันประเสริฐไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพุทธ หรือ มุสลิม วันอันประเสริฐที่มีอยู่ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ วันเข้าพรรษาก็เป็นวันอันประเสริฐของพี่น้องชาวไทยพุทธเหมือนกัน จึงได้ทำเป็นหนังสือ ให้ข้อเสนอวันอันประเสริฐของชาวไทยพุทธ ได้อยู่บนโต๊ะเจรจาเหมือนกัน เพื่อลดความรุนแรงและให้พี่น้องประชาชนทุกศาสนิก สามารถใช้ชีวิต ในพื้นที่ของ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอ ได้อย่างมีความสุข ดังนั้นสิ่งที่เราต้องการในเวทีเจรจา ทั้ง 2 ฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้ง รวมถึงพี่น้องกลุ่มพูโล และกลุ่มต่าง ๆ ได้รับรู้ในสิ่งที่พี่น้องชาวไทยพุทธอย่างให้เกิด ในพื้นที่ เราก็มองว่าสิ่งที่สำคัญในการเรียกร้องของพี่น้องพุทธ อาจจะมีประโยชน์กับพี่น้องพุทธด้วยกันเอง และพี่น้องต่างศาสนิกอื่น เราอยากให้คู่ขัดแย้ง ทั้ง รัฐไทย บีอาร์เอ็น และ พูโล รวมทั้งกลุ่มต่าง ๆ ได้เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนไม่ว่า เทศกาลของศาสนาใดก็ตาม

————————