วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนใต้ ที่นี่น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเบตง

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วยนางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ลงพื้นที่พบปะ พูดคุย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลอัยเยอร์เวง เกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์ของน้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซึ่งน้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง เพราะมีธรรมชาติที่สวยงาม ไหลลงมาจากหน้าผาสูงปกคลุมด้วยพืชพรรณไม้สีเขียว ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงสาย 410 ยะลา-เบตง บริเวณ กิโลเมตรที่ 33 บ้าน กม.32 สำหรับชั้นที่ 1,2 อยู่ในอาณาเขตของบ้านอัยเยอร์เวง ส่วนชั้นที่ 4 และ 5 อยู่ในเขต ม.5 บ้านวังใหม่

สำหรับชื่อน้ำตก ร.9 นั้น ชื่อเดิม คือ น้ำตก “วังเวง” หรือ “อัยเยอร์เค็ม” เพราะเรียกถามชาวจีนที่มาทำเหมืองกับฝรั่งในยุคมลายูเป็นอานานิคมอังกฤษ ชื่อ เข่ง ชาวบ้านเรียก “ไอเข่ง” “ไอเกง” เพี๊ยนเป็น “อัยเยอร์เค็ม” ต่อมาในปีมหามงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี 2542 อบต.อัยเยอร์เวง จึงได้เข้ามาพัฒนาบุกเบิกเส้นทาง พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และได้เปลี่ยนชื่อเป็นน้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

——————————