วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

สภากาแฟเพื่อประชาชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาเมืองยะลา

23 ก.ค. 2022
331

 

วันนี้ 23 กรกฎาคม 2565 ที่บริเวณใต้อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา พร้อมด้วย นายยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีนครยะลา ได้นำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภากาแฟ พบปะกับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา ในกิจกรรมสภากาแฟเพื่อประชาชน

โดย นายกเทศมนตรีนครยะลา ได้ชี้แจงการดำเนินงานในการพัฒนาเมืองยะลา ห้วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งการจัด 2 งานใหญ่ ของทางเทศบาลฯ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมวิ่ง “ยะลา มาราธอน ครั้งที่ 2” ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 ที่กำลังจะเกิดขึ้น พร้อมเชิญชวนชาวยะลา ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักวิ่งจากทั่วประเทศ รวมไปถึง งาน “ปากายัน มลายู” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรม จะช่วยฟื้นฟูเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวในพื้นที่ หลังสถานการณ์โควิด-19 นอกจากทางคณะผู้บริหารจะได้พบปะกับประชาชน แล้ว ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาเมือง ตลอดจนยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานเทศบาลฯ และประชาชน อีกด้วย

สำหรับกิจกรรม สภากาแฟเพื่อประชาชน เป็นกิจกรรมซึ่งเทศบาลฯ จัดขึ้นเป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งจะมีการรับประทานอาหารเช้า ร่วมกัน พร้อมทั้งมีบริการตรวจสุขภาพ ฟรี รวมถึง พบปะพูดคุย ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในด้านการพัฒนาต่างๆ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา ต่างๆ เพื่อนำความคิดเห็น และปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ไปดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาเมืองยะลา ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

 

—————————