วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

“ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่” รักษาความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น ไม่สร้างเงื่อนไขกับประชาชนในพื้นที่

24 ก.ค. 2022
333

“เหนื่อยไม่เป็นไร ขอคนไทยปลอดภัยก็พอ”

วันที่ 23 ก.ค.65 พ.อ.วิชิต ปัญติภานุวัฒน์ รอง ผบ.ฉก.ยะลา (4) พร้อมด้วย พ.ท.จิรวัฒน์ พิทักษ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.47 (2) ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนกำลังพล ในส่วนของ ร้อย.นขต.ฉก.ทพ.47 พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของหน่วยในรูปแบบต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของกำลังพลทุกส่วน

ต่อจากนั้น รอง ผบ.ฉก.ยะลา (4) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลในส่วนของ ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ (ชป.พิทักษ์พื้นที่) ตามแผนเชิงรุก “ยุทธการพิทักษ์ ยะหา กาบัง กรงปินัง 4712” เพื่อกำกับดูแล และควบคุมพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย “ให้ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย ไม่สร้างเงื่อนไข และสามารถกำกับดูแลพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ณ พื้นที่ปฏิบัติการฯ ร้อย.นขต.ฉก.ทพ.47 (4705) ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา

รอง ผบ.ฉก.ยะลา (4) โดยได้สั่งการเน้นย้ำกำลังพลในการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้กำลังพลเพิ่มความเข้มในการปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มความระมัดระวัง หมั่นออกลาดตระเวนในพื้นที่ล่อแหลม รวมถึงลาดตระเวนเส้นทางรถไฟ เพื่อจำกัดเสรีของผู้ก่อเหตุรุนแรง สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน อีกทั้งยังได้เน้นย้ำกำลังพลไม่สร้างเงื่อนไขกับประชาชนในพื้นที่เป็นอันขาด ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่มีความปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ยังได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ พร้อมมอบเครื่องบริโภคให้กับกำลังพลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

—————————-