วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ไทยพุทธ – ไทยมุสลิม “ร่วมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย”

26 ก.ค. 2022
1751

คำว่า“คนไทย”ความจริงแล้วคนไทยไม่ได้เจาะจงถึงภาษา  ชาติพันธุ์  ศาสนาวัฒนธรรมใดๆ เป็นการเฉพาะ“คนไทย คือ คนที่หลากหลาย”หมายถึงหลากหลายทางความเชื่อ ลัทธิ ศาสนา ภาษา ประเพณี วัฒนธรรม สีผิว หรือเผ่าพันธุ์   จากการสำรวจขององค์กรหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่า ประเทศไทยมี ๗๐ กว่าชาติพันธุ์   ชาติพันธุ์สยามหรือชาติพันธุ์มลายูก็เป็นหนึ่งใน ๗๐ กว่าภาษาและชาติพันธุ์   ผู้เขียนสามารถกล่าวได้ว่าทุกชาติพันธุ์ล้วนได้มีส่วนร่วมในการปกป้องชาติไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้     

ดังตอนหนึ่งของเพลงชาติไทยที่ได้กล่าวว่า “ร่วมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย” หากย้อนประวัติศาสตร์ในยุคสมัยพระยาตากสิน พระองค์เป็นคนไทยเชื้อสายจีนกำเนิดในตระกูลแต้ มีพระนามเดิมว่า นายสิน พระราชบิดาเป็นชาวจีนชื่อ ไหฮอง เดินทางจากประเทศจีนมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย นายสินเคยเป็นพ่อค้าเกวียนผู้ทรงปัญญาเฉลียวฉลาด และมีความสามารถด้านกฎหมายเป็นพิเศษ ได้ช่วยกรมการเมืองชำระถ้อยความของราษฎรทางภาคเหนืออยู่เนืองๆ เนื่องจากได้ทำความดี มีความชอบต่อแผ่นดินสยาม จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองตาก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๐๘ – ๒๓๐๙ พระยาตากสินได้รวบรวมชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีนมาสมทบกำลังเพื่อป้องกันกรุงศรีอยุธยาระหว่างที่พม่าล้อมกรุงอยู่ และได้ทำการต่อสู้จนเป็นที่เลื่องลือว่าเป็นแม่ทัพที่เข้มแข็งมากที่สุดคนหนึ่งของไทย  ในปี พ.ศ.๒๓๑๐ พระยาตากสินได้ยกกองทัพเรือออกจากจันทบุรีล่องมาตามฝั่งทะเลในอ่าวไทย จนถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยา และได้ต่อสู้จนยึดกรุงธนบุรีคืนจากพม่าได้ ต่อจากนั้นได้ยกกองทัพเรือต่อไปถึงกรุงศรีอยุธยาเข้าโจมตีค่ายโพธิ์สามต้นจนสามารถกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยได้เป็นผลสำเร็จ  และมีอีกเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรม ครั้งนั้นชนชาติญี่ปุ่นได้มีการวางแผนที่จะยึดกรุงศรีอยุธยา เช็คอาหมัด จุฬาราชมนตรีคนแรกของประเทศ ท่านเป็นคนไทยมุสลิมเชื้อสายเปอร์เซีย  ตอนนั้นเช็คอาหมัดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้ากรมท่า ซึ่งมีหน้าที่ดูแลกิจการด้านพานิชและกิจการระหว่างประเทศให้แก่กรุงสยาม ท่านได้รวบรวมพี่น้องทั้งชาวไทยมุสลิม ชาวไทยพุทธและอื่นๆ ออกมาสู้รบต่อต้านญี่ปุ่นจนญี่ปุ่นต้องพ่ายแพ้ไป หลังจากนั้นพระเจ้าทรงธรรมได้ทรงพระราชทานแต่งตั้งเช็คอาหมัดให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมุหนายกฝ่ายเหนือ ถ้าเป็นปัจจุบันนี้เทียบเท่ากับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  และถือเป็นมุสลิมคนแรกที่ได้รับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งกรุงศรีอยุธยา 

จะเห็นได้ว่าการปกป้องชาติไทยในอดีตถึงปัจจุบันนั้น มีทั้งคนไทยพุทธ  มุสลิม จีน คริสต์ ฮินดู-พราหมณ์ มลายู และชนกลุ่มน้อยต่างๆ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการรักษาชาติไทยให้รอดพ้นจากอารยะศัตรูกันทั้งสิ้น  ดังนั้นพอที่จะสรุปได้ว่า“คนไทย คือ คนที่หลากหลาย” และท่ามกลางความหลากหลายนั้น   ได้ร่วมกันปกป้องรักษาในความเป็นเอกราชของชาติไทยได้จนถึงปัจจุบัน  ด้วยความเสียสละของบรรพบุรุษในอดีตสร้างความเป็นปึกแผ่นในความเป็นชาติไทยให้ดำรงคงอยู่จนถึงปัจจุบัน

————————————–