วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ว่าฯยะลาผลักดัน “พระตำหนักสุขทาลัย” เป็นพื้นที่เรียนรู้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบันนังสตา

นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เดินทางไปเยี่ยมชมพระตำหนักสุขทาลัย ที่ หมู่ 6 บ้านตลาดนิคม ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา ซึ่งมีนางอรทัย บำรุง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 และเจ้าหน้าที่นิคมฯ ให้การต้อนรับ หลังจาก ทางจังหวัดยะลา ได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงบูรณะซ่อมแซม พระตำหนักสุขทาลัย ให้กลับมามีสภาพที่ดีขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ทางนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ อ.บันนังสตา ได้งบมาซ่อมแซมปรับปรุงพระตำหนักสุขทาลัยไปแล้วถึง 2 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ.2563 จนขณะนี้ ทั้งตัวโครงสร้างและพื้นเริ่มมีการผุพังไปตามห้วงเวลา ทางจังหวัดยะลา จึงได้ผลักดันงบในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เข้าดำเนินการประเมินพื้นที่ และตัวพระตำหนัก เพื่อทำการปรับปรุงบูรณะ ให้สวยงาม

นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ทางจังหวัดยะลา ยังมีแผนดำเนินด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนได้มีโอกาสเปิดพื้นที่จากคนในชุมชนเอง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ อย่างพระตำหนักสุขทาลัย หากมีการบูรณะซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อย ก็อาจจะให้มีการเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และความเป็นมาของหมู่บ้านตลาดนิคมฯ ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จย่า เคยเสด็จมาประทับอยู่บ่อยครั้ง เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมเยี่ยมพสกนิกร ราษฎรในพื้นที่จังหวัดยะลา นอกจากนี้ ก็ยังมีน้ำตกสุขทาลัย ซึ่งอยู่ใกล้กัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม ปรับปรุงให้มีความสะดวกมากขึ้น เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะมาเที่ยวชมน้ำตกสุขทาลัย

แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องให้ทางชุมชนเป็นผู้เริ่มดำเนินการเป็นอันดับแรก ซึ่งหากต้องการคำแนะนำหรือการส่งเสริมด้านต่าง ๆที่ยังต้องการ ก็สามารถติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่อำเภอได้ เพื่อได้มีการแนะนำการพัฒนาและทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้านด้วย

 

—————————-