วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567

กรมทหารพรานที่ 47 จัดงานวันสถาปนากรม ครบรอบ 15 ปี เพื่ออุทิศให้กับเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการป้องกันรักษาอธิปไตยของประเทศ

02 ส.ค. 2022
1371

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ที่กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้จัดงานเนื่องในวันสถาปนากรมทหารพรานที่ 47 ครบรอบปีที่ 15 บำเพ็ญกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล และครอบครัว โดยจัดให้มีพิธีละหมาดทางศาสนาอิสลาม และพิธีสงฆ์ทางศาสนาพุทธ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ รำลึกวันสำคัญของหน่วย และบำเพ็ญกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล และครอบครัว

โดย พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลตรี ธนัช ฉิมพาลี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา โดยมี พันเอก สุรศักร ทั่วด้าว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 พระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา ส่วนราชการ และกำลังพลเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ซึ่งวันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสถาปนาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ตามคำสั่งกองทัพบก สำหรับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 เป็นหนึ่งในกองกำลังเฉพาะกิจของกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งดูแลอำเภอยะหา และอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา มีที่ตั้งหน่วยอยู่ที่ บ้านสะปาเราะ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และมีผู้บังคับการคนปัจจุบัน คือ พันเอกสุรศักร ทั่วด้าว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 โดยฐานปฏิบัติการของกรมทหารพรานที่ 47 เป็นหน่วยทหารพรานที่เพิ่มเติมให้กับกองทัพภาคที่ 4 ในการเสริมสร้างกำลังประจำถิ่นให้กับกองทัพภาคที่ 4 ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจการรักษาความมั่นคงภายใน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับการจัดงานวันวันสถาปนากรม ครบรอบ 15 ปี ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 มีการทำพิธีตามประเพณีของศาสนาพุทธ และอิสลาม เพื่ออุทิศให้กับเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการป้องกันรักษาอธิปไตยของประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และกำลังพลภายในหน่วยจำนวน 685 ทุน รวมเป็นเงิน 519,500 บาท พร้อมมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหน่วยทหารพรานกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายความสามารถพิเศษทหารพรานจู่โจมกิตติมศักดิ์ และมอบสิ่งของให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

———————-