วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ผู้แทนพิเศษรัฐบาล ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานเซรามิกเบญจเมธา อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

วันที่ (6 สค.65) เวลา 10.00 น.นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านประสานการมีส่วนร่วม ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมชม และรับฟังข้อเสนอแนะ จากนายเอ็มโซเฟียน เบญจเมธา เจ้าของ โรงงานเซรามิกเบญจเมธา บ.ปาลัส อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

นายเอ็มโซเฟียน เบญจเมธา ได้กล่าวว่า ตัวเองเกิดที่นี่ เติบโตในพื้นที่ และขยับขยายไปเรียนหนังสือ ในตัวเมืองปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดยะลา และกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังได้มีโอกาสเดินทางไปเรียนเรื่องการออกแบบที่ประเทศ ฝรั่งเศส จากสถาบันศิลปะแวร์ซายส์ กรุงปารีส หลังจากนั้นตัดสินใจ กลับเมืองไทย และทำงานในกรุงเทพฯ เป็นเวลา 2 ปี ก่อนเดินทาง กลับมารับใช้บ้านเกิด และมีความตั้งใจอย่างแรงกล้า ในการพัฒนาคน โดยเฉพาะการพัฒนาชุดความคิดสมัยใหม่และโลกที่เปลี่ยนไป มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ ให้สามารถใช้ชีวิต ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกโดย ใช้หลักการของ ศาสนาอิสลาม มาปรับใช้ กับความคิดสมัยใหม่ นำพื้นที่โรงงานเซรามิกเบญจเมธา เป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่อง คติการใช้ชีวิต การอยู่กับธรรมชาติ และการสร้างงานให้คนในพื้นที่

ในขณะที่ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า รู้สึกประทับใจในการต้อนรับ ทั้งนี้ที่นี่มีจุดเด่น ในการ ส่งเสริมให้เยาวชน และ ประชาชน ได้มาเรียนรู้ ในเรื่องของการประกอบอาชีพ และได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ จะได้ไม่เอาเวลา ในส่วนนั้นไปทำสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งวันนี้ เยาวชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต หากเราให้โอกาสความรู้ และทักษะในการสร้างรายได้ ในระยะยาว เยาวชนเหล่านั้นจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างแน่นอน

 

——————————