วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

ลาดตระเวนสำรวจพื้นที่ป่าเบตง ป้องปรามชาวบ้านบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ

13 ส.ค. 2022
651

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.65 ร.ต.อ.สุรชัย พลชัย ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.445 พร้อมด้วย ร.ต.อ.มาตุภูมิ ธรรมเนียม หัวหน้าชุดปฏิบัติการการข่าว ร้อย ฉก.ตชด.445 นายพิชัย แก้วจำรัส ปลัดอำเภอเบตง นำกำลังเจ้าหน้าที่ ตชด.445, ฉก.ตชด.44, อส.อำเภอเบตง, ป่าไม้และผู้ใหญ่บ้าน กว่า 30 นาย เดินลาดตระเวนตามแนวสันเขารอยต่อเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเบตง หมู่2 บ้านบ่อน้ำร้อน ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อตรวจสอบการลักลอบการกระทำความผิดเกี่ยวกับป่าไม้ และเป็นการป้องปรามไม่ให้ชาวบ้านที่มีที่ดินติดกับพื้นที่ป่าสงวนบุกรุกแผ้วถางล้ำเข้าไปในเขตป่า

เจ้าหน้าที่ได้แบ่งกำลังออกเป็น 4 ชุด ใช้ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เดินทางเข้าไปในพื้นที่ เส้นทางไหนที่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไม่สามารถเข้าถึง เจ้าหน้าที่ก็จะจัดกำลังผสม เดินเท้าเข้าไปสำรวจตรวจสอบ ที่ดินบางแปลงของชาวบ้านอยู่บนภูเขาที่สูงชันยากต่อการเข้าตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ก็ต้องปีนป่าย เดินขึ้นไปตรวจสอบ ทำเอาเจ้าหน้าที่เหนื่อยหอบหมดแรง หน้ามืดกันเลยทีเดียว เจ้าหน้าที่ชุดไหนโชคดีหน่อย มีถนนหนทาง รถยนต์ รถจักรยานยนต์เข้าเกือบถึงพื้นที่ป่า ก็ไม่ต้องเดินให้เหนื่อย แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีที่ซึ่งรถเข้าถึง ทุกทีมจึงต้องเดินเข้าสำรวจตรวจสอบ ถ่ายภาพเก็บไว้ เพื่อป้องกันป้องปราม ไม่ให้ชาวบ้านที่มีที่ดินติดกับป่าสงวนแห่งชาติแผ้วถางบุกรุกล้ำเข้าไปในเขตป่า

สำหรับอำเภอเบตง ในอดีต พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นป่า แต่ในช่วงระยะเวลา 10-30 ปีที่ผ่านมา ป่าได้ถูกบุกรุก แผ้วถาง เปลี่ยนไปเป็นสวนยางพารา สวนผลไม้ จนปัจจุบันพื้นที่ป่าหดหายลดน้อยลดจนแทบจะไม่เหลือ ที่เห็นอยู่ก็เป็นเพียงป่าหย่อมเล็กๆเท่านั้น แม้กระทั่งบริเวณรอบลำธาร น้ำตก พื้นที่ใกล้หลักเขตแดน ริมรั้ว ริมกำแพงติดประเทศเพื่อนบ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวน มีผู้จับจองเป็นเจ้าของ ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้อง ป่าในพื้นที่อำเภอเบตงที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ ก็เห็นจะมีเพียงผืนป่าฮาลาบาลา ซึ่งเป็นสวนป่าพระนามาภิไธย ส่วนที่ 2 ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีดำริให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ป่า ดูแลผืนป่าแห่งนี้ไว้อย่าให้ถูกทำลาย มีจิตสำนึกช่วยกันปกป้องหวงแหน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า

ทั้งนี้ในอดีตที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ก็พยายามปกป้องรักษาผืนป่าในพื้นที่อำเภอเบตง แต่ก็เกิดปัญหาขึ้นมากมาย ทั้งติดขัดเรื่องกฎหมายต่างๆ ตรวจยึดจับกุมแล้ว ก็ยังมีการลักลอบกลับเข้าไปบุกรุกทำซ้ำ บ้างพอถูกจับ ถูกตรวจยึดพื้นที่ ก็นำที่ไปขายต่อให้ชาวบ้านคนอื่น อดีตข้าราชการ อดีตนักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้บุกรุกเสียเอง ซึ่งบางคนถือครองที่ดินเป็นจำนวนมาก บ้างก็ใช้ช่องว่างของกฎหมาย ชาวบ้านบางคนรัฐจัดสรรที่ดินทำกินให้แล้ว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่า แต่ก็ยังบุกรุกเข้าไปทีละนิดทีละน้อย บางพื้นที่ก็อยู่ในพื้นที่โครงการต่างๆของรัฐที่ยังคงครั้งคราวอยู่ จนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานท้อไม่อยากจะเข้าดำเนินการตรวจสอบจับกุม ซึ่งปัญหาการบุกรุกป่าในพื้นที่อำเภอเบตง เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานมากแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเสียที

————————