วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

พระราชทานเพลิงศพ จ่าสิบเอก สมชาย แดงเงิน ทหารพรานเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบ

22 ส.ค. 2022
1340

วันที่ (21 ส.ค.65) ณ วัดมหันตคาม ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพ จ่าสิบเอก สมชาย แดงเงิน โดยมี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ่าสิบเอก สมชาย แดงเงิน อายุ 42 ปี กำลังพลของกองร้อยทหารพรานที่ 4814 สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุระเบิดภายในสวนยางพารา บ้านโคกโก หมู่ที่ 2 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 8 ราย และทำให้ จ่าสิบเอก สมชาย แดงเงิน เสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565

โดยในพิธีมี พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4, นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี,นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนร่วมพิธีไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก พิธีพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้จัดขึ้นอย่างสมเกียรติ เพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายให้แก่ จ่าสิบเอก สมชาย แดงเงิน โดยผู้บัญชาการทหารบกประธานในพิธีขึ้นทอดผ้าบังสุกุล จากนั้นขบวนอัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานมาถึงบริเวณพิธี ผู้ร่วมพิธีตั้งแถวรับหีบเพลิงพระราชทาน เจ้าหน้าที่อัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานวางประจำจุดเตรียมประกอบพิธี ทหารเป่าแตรนอน ผู้ร่วมพิธีร่วมวางดอกไม้จันทน์ไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแก่ทหารกล้าผู้เสียชีวิต สร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อทหารกล้าในวาระสุดท้ายของชีวิต และครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบธงไตรรงค์ ใบประกาศเกียรติบัตร เหรียญบางระจัน ให้แก่ครอบครัว เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล รวมทั้งมอบเงินบำรุงขวัญ เงินสินไหมสงคราม เงินออมทรัพย์สวัสดิการ และเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัว

จ่าสิบเอก สมชาย แดงเงิน เกิดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2523 มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ได้บรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 ในตำแหน่งที่ตั้งปกติ นายสิบสื่อสาร กองบังคับการกองร้อย กองร้อยทหารพราน กรมทหารพรานที่ 48 และได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามนายสิบสื่อสาร กองบังคับการกองร้อย กองร้อยทหารพรานที่ 4803 ปฏิบัติหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่ 4814 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 รวมระยะเวลา 15 ปี ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง กล้าหาญเด็ดเดี่ยว เสียสละ มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีอุดมการณ์ในความรักชาติ และมีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี

———————