วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ยะลาขับเคลื่อนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

23 ส.ค. 2022
1217

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.65 ที่ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอำนาจ ชูทอง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน พื้นที่จังหวัดยะลา ตามภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสงฆ์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีเจ้าคณะวัดยะลา ฝ่ายมหานิกาย คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดยะลาได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางความร่วมมือในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ตามแนวทางที่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และรองอธิการบดีสถาบันทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ลงนามตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัด และชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน มุ่งหนุนเสริมเสาหลักของประเทศชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักในการพัฒนาประชาชนอย่างยั่งยืน

สำหรับการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน พื้นที่จังหวัดยะลาในครั้งนี้ ได้มีการพูดคุยถึงความเป็นมาของการลงนามตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน พร้อมทั้งรายงานผลการขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในระดับอำเภอ

———————-