วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

“อาซูรอสัมพันธ์ตาเซะ” สานสัมพันธ์สามัคคีประชาชน สืบสานประเพณีทางศาสนา

26 ส.ค. 2022
1248

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ (อบต.ตาเซะ) อ.เมือง จ.ยะลา ได้จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาอิสลามให้คงอยู่ รวมถึง สร้างการมีส่วนร่วม และสร้างความสามัคคีภายในชุมชน ต.ตาเซะ ที่มีอยู่ 5 หมู่บ้าน ทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม รวมไปถึงส่วนราชการในพื้นที่

โดยการกวนอาซูรอครั้งนี้ มีการกวนจำนวน 5 กระทะ ทั้งของชาวบ้าน ส่วนราชการ โดยชาวบ้านแต่ละหมู่ที่เข้าร่วม ก็จะจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการกวนอาซูรอกันมาเอง โดยใช้พื้นที่ของ อบต.ตาเซะ ในการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ ก็ยังมีการจัดประกวด ขนมอาซูรอ อีกด้วย ซึ่งบรรยากาศการกวนอาซูรอ เป็นไปอย่างมีความสุข ชาวบ้าน รวมถึง เจ้าหน้าที่ใน อบต. ต่างมาร่วมกันกวนขนมอาซูรอ ขนมแห่งความสามัคคีกันอย่างคึกคัก

นายต่วนฮามิ ปาแซ นายก อบต.ตาเซะ กล่าวว่า ทาง อบต.ตาเซะ ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมของการทำกิจกรรมในเรื่องของประเพณี ซึ่งการทำขนมอาซูรอ ในห้วงนี้ เป็นห้วงที่ต้องทำทุกคน อบต.ตาเซะ เห็นความสำคัญของการกวนอาซูรอ ถ้าประชาชนมีส่วนร่วม ก็จะทำให้เกิดความสามัคคี ขึ้นในพื้นที่ ต.ตาเซะ และพี่น้องอื่นๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วม อย่างกรมชลประทาน โรงเรียน สภ.ตาเซะ อนามัย ภาคประชาชน อสม.

สำหรับการจัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ปีนี้ นับเป็นครั้งแรกของ อบต.ตาเซะ ที่ได้จัดขึ้นมาหลังจากที่ได้มีการพูดคุยร่วมกัน ที่จะอนุรักษ์สืบสานประเพณี และเสริมสร้างความสามัคคีให้กับคนในพื้นที่ นายก อบต.ตาเซะกล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ การกวนข้าวอาซูรอ (ขนมอาซูรอ) เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คำว่า อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า การผสม การรวมกัน คือการนำสิ่งของที่รับประทานได้หลายสิ่งหลายอย่างมากวนรวมกัน มีทั้งชนิดคาวและหวาน การกวนข้าวอาชูรอจะใช้คนในหมู่บ้านมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อความสามัคคีและสร้างความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข ก่อนจะแจกจ่ายให้รับประทานกัน เจ้าภาพจะเชิญบุคคลที่นับถือของชุมชนขึ้นมากล่าวขอพร (ดูอา) ก่อนจึงจะแจกให้คนทั่วไปรับประทานกัน

 

————————-