วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

ไทย-มาเลย์ เร่งสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก พัฒนาเพื่อการขนส่งและการท่องเที่ยว

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส-เปิงกาลันกูโบร์ มาเลเซีย ไทยออกแบบเสร็จแล้ว รอการตอบรับจากรัฐบาลมาเลเซีย

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส-เปิงกาลันกูโบร์ มาเลเซีย เป็นโครงการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 โดยอยู่ภายใต้กรอบการประชุมร่วมไทย-มาเลเซีย ผ่านคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี(JC) และคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดน ระดับรัฐมนตรี (JDS) รวมทั้งความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3ฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย(IMT-GT) และแผนงานพัฒนาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ออกแบบความยาวสะพาน รวม 270 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการที่จุดตัดสามแยกตากใบ ระหว่างทางหลวงหมายเลข 4084 กับ 4057 จังหวัดนราธิวาสประเทศไทย สิ้นสุดโครงการที่จุดตัดสามแยกระหว่างทางหลวงรัฐ หมายเลข D134 กับ D176 บริเวณบ้านKok Semru ประเทศมาเลเซีย รวมระยะทางโครงการ 10.6 กิโลเมตร

สถานะปัจจุบันฝ่ายไทยรับผิดชอบการออกแบบสะพานแล้วเสร็จและได้ส่งให้มาเลเซียพิจารณาแล้วตั้งแต่ปี 2559 แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากฝ่ายมาเลเซีย จนกระทั่งในการประชุม JC และJDS ไทย-มาเลเซีย เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 ทั้งสองฝ่ายได้มีการเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานโครงการนี้กันอย่างใกล้ชิด

“แนวเส้นทางโครงการ มีจุดเริ่มต้นที่สามแยกตากใบบ้านหัวถนน ซึ่งเป็นสามแยกจุดตัดทางหลวง 4084 กับทางหลวง 4057 ฝั่งประเทศไทย สิ้นสุดที่ทางหลวงหมายเลข D134 ประเทศมาเลเซีย ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร

ออกแบบเป็นถนน 4-6 ช่องถนน บริเวณพื้นที่เกาะสะท้อน เป็นโครงสร้างสะพานยกระดับ มีสะพานข้า,แม่น้ำ 2 แห่ง คือ สะพานบางนรา และสะพานโก-ลก อาคารด่านศุลกากร และตรวจคนเข้าเมืองอยู่จุดเดียวกันที่บริเวณเกาะสะท้อน โดยเป็นอาคารระดับดิน วงเงินก่อสร้างเฉพาะฝ่ายไทย 5,500 ล้านบาท

หากสามารถดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จจะส่งผลเป็นอย่างมากต่อการเชื่อมโยงตลาดการค้าระหว่างประเทศ ทั้งการนำเข้า-ส่งออกสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว”

ทั้งนี้ต้องติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับแนวทางการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส-เปิงกาลันกูโบร์ มาเลเซียอย่างใกล้

 

————————-