วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

“รัฐไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ

09 ก.ย. 2022
1186

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ที่ บริเวณหน้าอาคาร 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอกหญิง ณัฐฐ์จิตน์  วัยวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ได้รับผลกระทบฯ ตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พันเอก สุพจน์ โพยนอก หัวหน้ากองสิทธิมนุษยชน สำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน, ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจฯ และผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ และครอบครัวหรือประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา จำนวน 85 ราย โดยได้รับสิ่งของ ประกอบด้วย ข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้ในชีวิตประจำวัน ก็เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้แต่ละครอบครัวจะได้รับการดูแลเยียวยาจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมสร้างการรับรู้ว่า “รัฐพร้อมเคียงข้าง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาสัมพันธ์กับผู้ได้รับผลกระทบฯ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ทั้งนี้ สำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน และหน่วยเฉพาะกิจยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา รวมถึงหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ทั้งทางกายและจิตใจตามหลักศาสนา กิจกรรมการพัฒนาสัมพันธ์กับผู้ใด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 330 ครอบครัว ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมต่อไป

——————————