วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

ชาวตากใบสานใจสู่สันติ ร่วมพัฒนาพื้นที่ สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

01 พ.ย. 2022
478

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2565 เวลา 09.00 น. น.ส.อ้อยทิพย์  สายวรณ์ โฆษกชาวบ้านรุ่นที่ 9 อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมรับฟังโครงการสานใจสู่สันติ ศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยกองสานใจสู่สันติ ได้จัดกิจกรรมพูดคุยประชาสัมพันธ์กิจกรรม เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้พี่น้องชาวตากใบ โดยมีเรื่องหลักๆอยู่  2 เรื่อง คือ

เรื่องที่ 1 การให้ความรู้และการเข้าร่วมโครงการฯนำบุคคลที่มีความคิดเห็นต่างที่เคยต่อสู้กับทางรัฐด้วยวิธีรุนแรงหรืออื่นใดที่เกี่ยวกับความมั่นคง โดยการพูดคุยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เขากลับมาสู่ชุมชน ครอบครัว พร้อมให้ความช่วยเหลือสร้างอาชีพเพื่อไม่ให้หลงกลับเข้าไปหลงผิดอีก

เรื่องที่ 2 เรื่องการนำพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานมามอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ในพื้นที่ อ.ตากใบ เพื่อขยายพันธุ์และแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจในพื้นที่ ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามได้

โดนในกิจกรรมครั้งนี้ชาวบ้านให้ความสนใจมีประชาชนกว่า 200 คน และเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดเกษตรธิการาม ตาเซ๊ะ ม.2 ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

——————————