วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

เดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติด “ร่วมกันส่งคืนคนดีสู่อ้อมกอดของครอบครัว”

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สรุปผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ 2565 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 ดังนี้ :-

1.มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดระดับความรุนแรงของพื้นที่ในการแพร่ระบาดยาเสพติด สามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้

– จับกุมผู้ค้ายาเสพติดจำนวน 12,609 คดี, ผู้ต้องหา จำนวน 13,184 ราย

– ตรวจยึดของกลางยาบ้า 5,199,881 เม็ด, ยาไอซ์ 407.31 กิโลกรัม และเฮโรอีน จำนวน 21.72 กิโลกรัม

– การดำเนินการต่อข้อร้องเรียน จำนวน 170 เรื่อง

การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด มีคดีที่เลขาธิการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีคำสั่งตรวจสอบทรัพย์สิน จำนวน 113 คดี รวมมูลค่าทรัพย์สิน จำนวน 31,776,647.08 บาท

2.มาตรการการบำบัดรักษายาเสพติด เพื่อลดผลกระทบจากยาเสพติดต่อผู้เสพและสังคม โดยได้ดำเนินการนำผู้เสพเข้าบำบัดฟื้นฟู รวมจำนวน 2,557 ราย, ระบบสมัครใจ จำนวน 1,407 ราย, ระบบบังคับบำบัด จำนวน 564 ราย และระบบต้องโทษจำนวน 586 ราย โดยสามารถติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา จำนวน 3,442 ราย, ในระบบสมัครใจ จำนวน 2,120 ราย, ระบบบังคับบำบัด จำนวน 602 ราย และระบบต้องโทษจำนวน 720 ราย นอกจากนี้ยังให้การช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้อีกจำนวน 168 ราย

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ขอยืนยันว่า เราจะยังคงมุ่งมั่นและบูรณาการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของ พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมทั้งขอความร่วมมือ พี่น้องประชาชน

หากพบเบาะแสยาเสพติดในพื้นที่ ทั้งการซื้อ จำหน่าย หรือการเสพ ? ขอให้แจ้งมาที่สายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 ☎️ หมายเลขโทรศัพท์ 061-1732999 เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด ทันท่วงที ยาเสพติด ภัยร้ายทำลายชีวิต ร่วมกันส่งคืนคนดีสู่อ้อมกอดของครอบครัว

——————–