วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

ไขความจริง! ย้อนรอยอาณาจักรมลายูปัตตานี (คลองแสนแสบ)

15 พ.ย. 2022
1156

โดย นายสันติ (อาลี) เสือสมิง ประธานคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และยังเป็นนักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องขุนนางมุสลิมสยาม

นอกจากนี้ อ.อาลี เสือสมิง หรือ สันติ เสือสมิง ครูใหญ่โรงเรียนมัจลิซุดดีนี สวนหลวง กรุงเทพฯ จบการศึกษาคณะอัลหะดิษ จากเมืองไคโร ประเทศอียิปต์ สังกัดอยู่ในมัซฮับชาฟีอีเต็มตัว ผู้ประพันธ์เนื้อร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นภาษาอาหรับอีกด้วย