วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

คุมเข้มแนวชายแดนไทย-มาเลย์  ป้องกัน สกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย

18 พ.ย. 2022
1133

พล.ต.เฉลิมพร ขำเขียว ผบ.บก.ควบคุมสุริโยทัย ในฐานะกองกำลังป้องกันชายแดน ด้านไทย-มาเลเซีย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดน ในพื้นที่อำเภอตากใบและสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสพร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติภารกิจและมอบของของบำรุงขวัญ

พล.ต.เฉลิมพร กล่าวว่า ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ได้คลี่คลายลง จุดผ่อนปรนต่างๆ ตามแนวชายแดน ซึ่งได้ถูกปิดในช่วงที่ผ่านมาได้ถูกใช้เป็นจุดที่ข้ามแดนอีกครั้งตามวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในทางกฎหมายถือว่าเป็นการลักลอบข้ามแดน ประกอบกับในห้วงนี้เป็นช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค เจ้าหน้าที่รัฐจึงต้องควบคุมการผ่านเข้า-ออกของบุคคลตามจุดต่างๆ อย่างเข้มข้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ให้ใช้ช่องทางที่ถูกกฎหมาย คือ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจนกว่าจะมีกฎหมายรองรับ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่รัฐจะหารือและผลักดันจุดผ่อนปรนต่างๆ ในอดีต ให้เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าต่อไป

พร้อมย้ำ “การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา คือ หัวใจสำคัญของการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ” นำไปสู่ผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการ ในห้วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคจะต้องไม่มีการลักลอบข้ามแดนรวมทั้งสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท 100% จากการร่วมมือของทั้ง 3 ฝ่าย คือ ทหาร เจ้าตำรวจ และกรมการปกครอง

—————————