วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ปัตตานีคุมเข้มต่อเนื่อง สร้างความปลอดภัย สอดส่องตรวจยาเสพติดและอาวุธปืน

19 พ.ย. 2022
781

ภายใต้การอำนวยการของ นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง ผอ.ศปก.อ.ยะหริ่ง ได้มอบหมายให้ นายนิเพาซาน วาบา ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลตาแกะ ปลัด หน.ชคต.ตาแกะ พร้อมด้วย ร.ท.ยะพร กำแหงส้อง รอง? ผบ.ร้อย.ทพ.4208 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตาม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย?ในพื้นที่ ตามแนวทาง ข้อสั่งการของหน่วยเหนือ พร้อมเน้นย้ำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาวุธปืน โดยมีมาตรการที่สำคัญ 4 ด้านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

นอกจากนี้ นายนิเพาซาน วาบา ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลตาแกะ ปลัดหน.ชคต.ตาแกะ ได้ลงพื้นที่ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทพ.4208 เจ้าหน้าที่ทหาร กำลังพล อส.ชคต.ตาแกะ ผช.ปค.ผรส. และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)? ตำบลตาแกะ ณ หมู่ที่ 1 -4 ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ พร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายมีความเข้มในการตรวจสอบยานพาหนะและบุคคลที่ผ่านเข้าออกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบขนยาเสพติด อาวุธปืนหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ผ่านเข้ามาในพื้นที่อีกด้วย.

———————-