วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

“เพราะทุกชีวิตมีค่า” ผู้ว่าฯปัตตานีห่วงความปลอดภัย รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

22 ธ.ค. 2022
1130

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 65 ที่หน้าศาลาลกลางจังหวัดปัตตานี นางพาตีเมาะ สดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปัตตานี ปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2566 โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเหตุการณ์ปกติช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ที่ร่วมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ช่วงเทศกาลปีใหม่มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างจังหวัด เป็นผลให้มีปริมาณรถบนท้องถนนจำนวนมากและมักเกิดอุบัติเหตุทางถนนจำนวนมากตามไปด้วย และมากกว่าช่วงระยะเวลาปกติ 2-3 เท่า และอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถมอเตอร์ไซค์ ประกอบกับวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ จังหวัดปัตตานีจึงร่วมรณรงค์ ปลูกจิตสำนักให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นเยาวชนของชาติ ได้ใส่ใจในการสวมหมวกนิรภัย เป็นตัวอย่างแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกคน ทั้งผู้ขับขี่ และผู้ซ้อนท้าย และในการปล่อยขบวนรณรงค์ในครั้งนี้ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประภัยจากรถ จังหวัดปัตตานี ได้สนับสนุนหมวกนิรภัยสำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมรณรงค์ด้วย

นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า รถยนต์มอเตอร์ไซค์ เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด และผู้ใช้รถส่วนมากเป็นเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงขอให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ใช้รถ รวมไปถึงการแนะนำให้ผู้ปกครอง พ่อแม่ พี่น้อง ได้สวมหมวกนิรภัยด้วย เพราะทุกชีวิตมีค่า เราเติบโตขึ้นสามารถสร้างสิ่งที่ดี ๆ ให้กับสังคม ประเทศชาติได้อีกมาก.

 

———————————