วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการในพื้นที่ จชต.

23 ธ.ค. 2022
552

แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอบคุณที่เสียสละทั้งชีวิตและร่างกาย ในการปฏิบัติหน้าที่ของลูกผู้ชายอย่างสมเกียรติ ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะรักษาตัวเพื่อตัวเองครอบครัว และประเทศชาติต่อไป

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความสงบสุขเรียบร้อยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนมอบกระเช้าและเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อเป็นการตอบแทนในการรักษาพยาบาลช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้ต่อไป

ทั้งนี้ ในระหว่างพักรักษาอาการในโรงพยาบาลได้รับเงินช่วยเหลือบำรุงขวัญเป็นรายเดือน และผู้บังคับบัญชาหมุนเวียนกันเข้าเยี่ยมเยียนรวมถึงสมาคมแม่บ้านทหารบก โดยหากแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นทหารผ่านศึกที่ปลดพิการ นอกเหนือจากจะได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการและจากมูลนิธิต่าง ๆ แล้วยังจะได้รับการบรรจุทายาททดแทนเข้ารับราชการอีกด้วย

——————————

#เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  #เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน