วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

Million Gifts Million Smiles ของขวัญจากใจ สร้างโอกาส สร้างรอยยิ้ม เยาวชนชายแดนใต้

09 ม.ค. 2023
487

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เดินทางรับมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ม ความหวังและกำลังใจ” ปีที่ 13 เพื่อสร้างโอกาส และส่งต่อรอยยิ้ม ผ่านการส่งมอบของขวัญและทุนการศึกษาในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันเด็กในปี 2566 โดยมี กำลังพลจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตลอดจนหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ร่วมกันลำเลียงของขวัญและเตรียมพร้อมส่งมอบไปยังหน่วยในพื้นที่ เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กให้แก่เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป ณ สถานีรถไฟโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

สำหรับกิจกรรม Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ม ความหวังและกำลังใจ” ปีที่ 13 จัดขึ้นโดยกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับกองทัพบก , กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และภาคีเครือข่าย ตามเจตนารมย์ที่จะสานต่อความห่วงใย ภายใต้โครงการเพื่อสังคมหลัก “เซ็นทรัล ทำ” ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ มีแนวคิดสำคัญ คือ FROM THE HEARTS TO THE SMILES ของขวัญจากใจเพื่อรอยยิ้มของทุกคน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว กลุ่มเซ็นทรัลยังได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทั้งประชาชน ภาครัฐ ภาคีเอกชน ตลอดจนพันธมิตรคู่ค้า มาร่วมกันมอบโอกาสทางการศึกษา หรือของขวัญชิ้นใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้มาก่อน ประกอบด้วย จักรยาน, อุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์เครื่องเขียน, ของเล่นเด็ก เพื่อเพิ่มความหลากหลายการส่งมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ โดยจะมีพิธีรับมอบและส่งถึงเยาวชนอีกครั้ง ในวันที่ 12 มกราคม 2566

—————–