วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

“อยากให้น้องๆห่างไกลยาเสพติด” มทภ.4 ร่วมมหกรรมวิชาการ ครบรอบ 71 ปี ธรรมวิทยาฯ

11 ม.ค. 2023
1560

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ร่วมพบปะบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในกิจกรรม “ มหกรรมวิชากรรมน้อมรำลึก 71 ปี ธรรมวิทยา” เพื่อเปิดโอกาสให้คณะครู อาจารย์และนักเรียน ทั้งภาคศาสนาและสามัญ ได้แสดงผลงานทางวิชาการ และมอบประกาศนียบัตรหลักสูุตรอิสลามศึกษาชั้นซานาวีย์ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมกันนี้ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาแก่นักเรียน โดยมีนายรอซี  เบ็ญสุหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ, หัวหน้าส่วนราชการ, บุคลากรทางการศึกษา, คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  กล่าวว่า “มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการมาร่วมงาน 71 ปี ธรรมวิทยา ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกับค่ายสิรินธร ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านกัน นับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นแม่ทัพภาคที่ 4 นับวันนี้ก็ 3 เดือนกว่าแล้ว สิ่งที่อยากได้ในวันนี้อยากเห็นน้องๆเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลจากยาเสพติด มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ เรามีสถานศึกษาเป็นที่บ่มเพาะวิชาความรู้ หากน้องๆไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด บุคลากรของโรงเรียนไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขต่าง ๆ สถานศึกษาเหล่านั้นก็จะเป็นสถานศึกษาที่ขาวสะอาด เพื่อผลิตบุคลากรที่ดีให้แก่ประเทศชาติ

ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมโครงการต่างๆ อันมีประโยชน์ให้สู่น้องๆเยาวชน ได้ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมเหล่านี้ โดยเฉพาะงานกีฬาอยากให้น้องๆใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาพัฒนาการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชาติบ้านเมืองในอนาคตต่อไป ในโอกาสนี้แสดงความยินดีกับความก้าวหน้าและความเติบโตของโรงเรียนธรรมวิทยาฯ ยินดีกับน้องๆ ลูกๆหลานๆ ที่เจริญเติบโตควบคู่ไปกับสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ขอให้เก็บเกี่ยวสิ่งดีๆเพื่อขับเคลื่อนอนาคตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกับโรงเรียนธรรมวิทยาตลอดไป

—————————