วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ครูใต้ร่วมทำบุญตักบาตร ละหมาดฮายัต อุทิศส่วนกุศลครูผู้วายชนม์สถานการณ์ใต้

16 ม.ค. 2023
866

วันนี้ 16 ม.ค.66 เวลา 07.00 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ จ.ยะลา ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แก่พระสงฆ์จำนวน 45 รูป เนื่องในวันครูประจำปี 2566 โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะข้าราชการครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่ครูผู้มีพระคุณ และครูที่ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ในขณะที่ บรรดาครูที่นับถือศาสนาอิสลาม ก็ได้ร่วมละหมาดฮายัติ ขอพร ณ อาคารละหมาดด้วยเช่นกัน

 สำหรับ วันครูปีนี้ ทาง จ.ยะลา ได้จัดงานภายใต้ชื่อ “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” โดยสำนักงานศึกษาธิการ จ.ยะลา ร่วมกับ หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จัดขึ้น  ซึ่งภายในงานมีการอ่านสารของเลขาธิการคุรุสภาเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2566 โดยนายพิทยา เพชรรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา มีการกล่าวสวดคำฉันท์ ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ทำนองสรภัญญะ โดยครูอาวุโสนอกประจำการ นายมนพ บุญทวิโรจน์ พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน

และพิธียืนสงบนิ่ง เพื่อไว้อาลัยแก่ครูที่วายชนม์ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งในปีนี้มีครูที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับภาครวมจำนวนทั้งสิ้น 31 คน

 

————————-