วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

อาลัย ดร.ปรีดี มะนีวัน “วีรบุรุษแนวทางสันติวิธีชายแดนใต้”

17 ม.ค. 2023
1976

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 11.30 น. ณ บ้านเลขที่ 160 หมู่ที่ 5 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัว ดร.ปรีดี มะนีวัน ที่ปรึกษาสมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (POSBO) /นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ซึ่งเสียชีวิตจากโรคประจำตัว หลังเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลปัตตานี และญาติได้นำศพไว้ที่บ้านพงสตา หมู่ 5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ก่อนที่จะเริ่มพิธีอาบน้ำศพ ห่อศพ นำไปประกอบพิธีละหมาดที่มัสยิดในหมู่บ้าน และนำไปฝังที่กูโบร์ที่บ้านแลเกาะบือแนกือบง โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และข้าราชการ ผู้นำศาสนา นักวิชาการ ประชาชนในพื้นที่จากทั่วสารทิศร่วมไว้อาลัย แสดงความเสียใจกับการจากไปของ ดร.ปรีดี มะนีวัน

พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ อีกครั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในนามของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าและพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและทรงคุณค่า วันนี้มาร่วมไว้อาลัยและเป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ ดร.ปรีดี มะนีวัน ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้าใจในพื้นที่

สำหรับประวัติของ ดร.ปรีดี มะนีวัน เป็นนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี เป็นนักวิชาการคนสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันทำงานเป็นวิทยากรนักบรรยายพิเศษของศูนย์สันติวิธีของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นนักวิชาการวิทยากร นักบรรยายพิเศษด้านการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ชายแดนใต้ที่ถูกต้อง มุ่งแก้ปัญหาความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ในพื้นที่ถูกบิดเบือนและมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยส่วนใหญ่เป็นวิทยากรอบรมผู้นำศาสนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 2,150 มัสยิด สร้างความมั่นใจแก่นักศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ในมหาวิทยาลัยในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นอาจารย์สอนพิเศษของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี หวังอยากให้ผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกศาสนา มีความรักสามัคคีเข้าใจซึ่งกันและกัน อยากให้พื้นที่เกิดความสงบสุข.