วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมไว้อาลัย“ดร.ปรีดี มะนีวัน” นักบรรยายผู้เสริมสร้างความเข้าใจประวัติศาสตร์ชายแดนใต้

19 ม.ค. 2023
443

วันนี้ 19 มกราคม 2566 ณ บ้านเลขที่ 160 หมู่ที่ 5 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจ แสดงความเสียใจ กับครอบครัว ดร.ปรีดี มะนีวัน ที่ปรึกษาสมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (POSBO)/นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ซึ่งเสียชีวิตจากโรคประจำตัว หลังเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลปัตตานี  และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 ม.ค.66 ที่ผ่านมา โดยครอบครัวได้นำศพไว้ที่บ้านพงสตา หมู่ที่ 5 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และนำไปฝังที่กูโบร์ ที่บ้านแลเกาะบือแนกือบง และกำหนดพิธีพระราชทานดินฝั่งศพ ในวันที่ 23 มกราคม 2566 ณ กูโบร์ ที่บ้านแลเกาะบือแนกือบง ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

สำหรับประวัติของ ดร.ปรีดี มะนีวัน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี เป็นนักวิชาการคนสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันทำงานเป็นวิทยากรนักบรรยายพิเศษของศูนย์สันติวิธีของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า บรรยายพิเศษด้านการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ชายแดนใต้ที่ถูกต้อง มุ่งแก้ปัญหาความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ในพื้นที่ถูกบิดเบือนและมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยส่วนใหญ่เป็นวิทยากรอบรมให้กับผู้นำศาสนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 2,150 มัสยิด รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยในพื้นที่ ในเรื่องประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นอาจารย์สอนพิเศษของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ดร.ปรีดี มะนีวัน ได้เสียชีวิตในวัย 61 ปี ด้วยโรคประจำตัว เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2505 อยู่บ้านเลขที่ 160 บ้านเลขที่ 160 หมู่ที่ 5 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันสมรสกับ นางต่วนรอยมี มะนีวัน มีบุตรทั้งหมด 4 คน ท่านมีอุปนิสัยเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเป็นที่รักของบรรดาลูกศิษย์ เพื่อนร่วมงานและประชาชน ท่านเป็นนักวิชาการวิทยากร นักบรรยายพิเศษด้านการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ชายแดนใต้ที่ถูกต้อง มุ่งแก้ปัญหาความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ในพื้นที่ถูกบิดเบือน ซึ่งเป็นงานที่ ดร.ปรีดี มะนีวัน รักและทำจนวาระสุดท้ายของชีวิต คือการเป็นนักบรรยาย เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

———————–