วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567

“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ ดร.ปรีดี มะนีวัน นักวิชาการสร้างสันติสุข เพื่อปชช.ชายแดนใต้

20 ม.ค. 2023
1207

วันที่ 19 มกราคม 2566 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่บ้านพงสตา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เพื่อเยี่ยมเยียน แสดงความเสียใจพร้อมให้กำลังใจครอบครัวของ ดร.ปรีดี มะนีวัน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี เนื่องจากเสียชีวิตจากโรคประจำตัว ในช่วงเช้าวันที่ 15 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดย ดร.ปรีดี มะนีวัน ถือเป็นนักวิชาการคนสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทำงานสร้างความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรม ชาติพันธ์ อัตลักษณ์ และประวัติศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างถูกต้อง ไม่บิดเบือน และเป็นไปในลักษณะเพื่อให้คนในพื้นที่เข้าใจซึ่งกันและกัน อาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

โดยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ให้กำลังใจภรรยา และลูกๆ ทั้ง 4 คนของ ดร.ปรีดี มะนีวัน พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือเรื่องอาชีพแก่ภรรยาของดร.ปรีดี เนื่องจากมีอาชีพเป็นแม่บ้าน ไม่มีรายได้ และยังมีบุตรที่อยู่ในวัยกำลังศึกษาอีก 2 คน ทั้งนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ขอบคุณและชื่นชมการทำงานของ ดร.ปรีดี มะนีวัน ที่ช่วยเหลือ สร้างความเข้าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ที่ถูกต้องแก่เยาวชน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่

สำหรับประวัติของ ดร.ปรีดี มะนีวัน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี เป็นนักวิชาการคนสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันทำงานเป็นวิทยากรนักบรรยายพิเศษของศูนย์สันติวิธีของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นนักวิชาการวิทยากร นักบรรยายพิเศษด้านการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ชายแดนใต้ที่ถูกต้อง มุ่งแก้ปัญหาความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ในพื้นที่ถูกบิดเบือนและมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และยังเป็นวิทยากรอบรมผู้นำศาสนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 2,150 มัสยิด สร้างความมั่นใจแก่นักศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ในมหาวิทยาลัยในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นอาจารย์สอนพิเศษของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี หวังอยากให้ผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกศาสนา มีความรักสามัคคีเข้าใจซึ่งกันและกัน อยากให้พื้นที่เกิดความสงบสุข

——————————–