วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

“แว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จชต.” กอ.รมน.ภาค 4 สน.ลงนาม MOU ร่วมกับแว่นท๊อปเจริญ สานต่อโครงการดีๆ เพื่อพี่น้องชายแดนภาคใต้

02 ก.พ. 2023
631

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.66 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด (ห้างแว่นท๊อปเจริญ) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้” ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 ที่ ลานแฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ พลโท ศานติ ศกุนตนาค ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคุณนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ ห้างแว่นท๊อปเจริญ เป็นผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และห้างแว่นท๊อปเจริญ ร่วมพิธีฯ และเป็นสักขีพยาน ซึ่งการลงนาม MOU “โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้” เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทางด้านสาธารณสุขและด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ความช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายในการตัดแว่นสายตาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ประสบปัญหาสายตาและการมองเห็น ให้กลับมามีสุขภาพตาที่ดี มองเห็นได้ชัดเจน สามารถประกอบอาชีพ และดูแลพึ่งพาตนเองได้

การลงนามข้อตกลงในครั้งนี้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี เป็นการสานต่อโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการขยายกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพสายตา ที่ขาดโอกาสมีฐานะยากจน และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมานั้นได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยภายในงานมีพิธีมอบแว่นตาให้กับตัวแทน 3 จังหวัดชายแดนใต้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ รวมถึงการเสวนาพูดคุยกับคุณเบลล่า ราณี และจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสายตาที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องตามพันธกิจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบปัญหาทางสายตา ให้มีความปลอดภัย สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ อันจะส่งผลดีต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างแท้จริง

———————-