วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

“บ้านห่วงใย” จากใจ GLO พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ จชต.

08 ก.พ. 2023
587

วันนี้ (8 ก.พ. 66) นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผวจ.ยะลา เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 97/4 ม.1 บ้านกือเม็ง ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นบ้านของนางแมะงอ ยาโม อายุ 101 ปี เพื่อทำการมอบบ้านอยู่อาศัยในโครงการบ้านห่วงใย จากใจ GLO โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการจัดทำขึ้น เพื่อจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคง ถาวร แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในระบบ TPMAP

ทั้งนี้ จังหวัดยะลาได้งบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 1 หลังๆ ละ 200,000 บาทซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกครอบครัวของ นางแมะงอ ยาโม เป็นครัวเรือนเป้าหมายโดยได้มอบหมายให้อำเภอรามัน และสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอรามัน ดำเนินการก่อสร้างบ้าน บูรณาการความร่วมมือ กับส่วนราชการระดับจังหวัด ส่วนราชการระดับอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง หน่วยงาน กลุ่มองค์กร ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่

สำหรับ นางแมะงอ ยาโม ได้รับสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ1,300 บาท มีสมาชิคในครัวเรือนจำนวน 7 คน ทำงานได้ 3 คน (อาชีพรับจ้างทั่วไป กับรับจ้างกรีดยาง)เป็นเด็ก 3 คน โดยสภาพบ้านทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยต่อการใช้ชีวิต

———————-