วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

คณะผู้บริหาร GISB HOLDINGS ประเทศมาเลเซีย เข้าพบแม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนในพื้นที่

15 ก.พ. 2023
800

วันที่ 14 ก.พ.66 พลโท ศานติ ศกุลตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ นายต่วนนาซีรุดดีน มูฮัมมัดอาลี ประธานกรรมการใหญ่ บริษัท GISB HOLDINGS, ประธานกรรมการบริหาร, คณะกรรมการที่ปรึกษา และหัวหน้ากลุ่มเยาวชนและคณะในเครือของบริษัท GISB HOLDINGS ในโอกาสเข้าพบคณะผู้บังคับบัญชา เพื่อนำเสนอผลงานและแนะนำบริษัท GISB HOLDINGS ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลักดันผลิตภัณฑ์การบริการในด้านต่างๆ สู่ตลาดโลก โดยมีบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ทางบริษัท GISB HOLDINGS ได้ร่วมหารือถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการงานสร้างอาชีพ ตลอดจนพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนในสถาบันปอเนาะ ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของ บริษัท GISB HOLDINGS ที่ต้องการสร้างคนดีควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ ณ ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

พลโท ศานติ ศกุลตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่าน ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้าน เสมือนเป็นพี่น้องกัน คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติด้านการพัฒนา ซึ่งทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้ความสำคัญกับเยาวชน ทั้งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและด้านอาชีพให้ได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางบริษัทไม่ได้เน้นภาคธุรกิจ แต่เน้นคุณธรรมที่อยู่ร่วมกัน การให้ความสำคัญกับเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในโรงเรียนปอเนาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อยากจะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้ ในประเด็นต่าง ๆ ในวันนี้ สิ่งที่บริษัทได้กล่าวทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ดำเนินการอยู่แล้วและมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่ เราพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันทาง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เอง พร้อมที่จะผลักดัน ร่วมมือ ให้เป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุดและยินดีที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกัน ถ้าหากมีความสำเร็จเกิดขึ้นของทางประเทศไทย และประเทศมาเลเซียจะเป็นความสำเร็จร่วมกันทั้ง 2 ประเทศ

ด้านนายต่วนนาซีรุดดีน มูฮัมมัดอาลี ประธานกรรมการใหญ่ บริษัท GISB HOLDINGS กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี ก็กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ เมื่อมาได้สัมผัสจริงได้เห็นความงดงามของพื้นที่ ผู้คนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ขอขอบคุณที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี การมาประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ได้พบปะผู้นำศาสนา และนักธุรกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะของบริษัทมีหัวหน้าเยาวชนที่จะมาพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อนี้ไป อยากที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้บุคคลเหล่านี้ ในด้านวิชาชีพและเรื่องเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อที่จะทำให้เยาวชนได้อยู่ห่างไกลจากยาเสพติด และอยากที่จะให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพื่อที่จะผลักดันทั้งเศรษฐกิจและเยาวชนทั้ง 2 ประเทศต่อไป

————————–