วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

ยะลาซ้อมแผนเสมือนจริง สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่

20 ก.พ. 2023
431

วันนี้ (20 ก.พ.66) เวลา 10.00 น.ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดยะลา พ.ต.อ.ดุลยมาน แยนา รอง ผบก.ภ.จว.ยะลา เปิดการซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแนวทางของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่กำหนดให้มีการซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ 8 เมืองหลัก โดยมีผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจยะลา ผู้แทนจังหวัดยะลา ผู้แทนนายอำเภอเมืองยะลา ผู้แทนเทศบาลนครยะลา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย เข้าร่วม

พ.ต.อ.ดุลยมาน แยนา รอง ผบก.ภ.จว.ยะลา กล่าวว่า ตามที่ได้ทราบแล้วนั้น รวมทั้งสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอำเภอเมือง จังหวัดยะลา ถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของหน่วยงานราชการเป็นพื้นที่เชิงสัญลักษณ์ ที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ยังมีความมุ่งหมายที่จะก่อเหตุ เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของอำนาจรัฐ จึงเป็นเหตุให้ทุกหน่วยในพื้นที่ ต้องช่วยกันป้องกัน ระงับยับยั้ง ความพยายามในการก่อเหตุของฝ่ายตรงข้ามร่วมกัน

รอง ผบก.ภ.จว.ยะลา ยังได้ขอบคุณกำลังพลทุกหน่วย ที่ได้มาร่วมกันซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองและให้การซ้อมแผนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อันจะเป็นผลให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน

ทั้งนี้ การซ้อมแผนดังกล่าวดำเนินการใน 3 มิติ ได้แก่ มิติก่อนเกิดเหตุ ที่มุ่งเน้นการรับข่าวสารแจ้งเตือน และเพิ่มความเข้มในการปฏิบัติ ตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะของจุดตรวจ ด่านตรวจรอบเขตเมืองยะลา 2.มิติระหว่างเกิดเหตุ เน้นการปฏิบัติตามขั้นตอน หลักยุทธวิธีของหน่วยในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถระงับเหตุ หรือป้องกันการเกิดเหตุได้ และ 3.มิติหลังเกิดเหตุ สามารถติดตามจับกุม สืบสวนสอบสวน จนทราบตัวผู้ก่อเหตุนำมาซึ่งการบังคับใช้กฎหมายได้

 

——————-