วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ยะลาเฝ้าระวังพื้นที่ต่อเนื่อง สร้างความปลอดภัยประชาชน หลังขยาย พรก.ฉุกเฉิน ต่อ 3 เดือน

02 มี.ค. 2023
1005

การดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพื้นที่ และประชาชน ในเขตเมืองยะลา ยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวด ตามมาตรการ รปภ.เขตเมือง  โดยเฉพาะทุกจุดตรวจก่อนเข้าเมืองยะลา  ซึ่งเน้นการตรวจค้น บุคคล รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต้องสงสัยเข้าออกพื้นที่   รวมถึงวัตถุสิ่งแปลกปลกปลอม เพื่อป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุร้าย   โดยทางหน่วยข่าวได้แจ้งเตือนให้ทุกหน่วยเฝ้าระวังการก่อเหตุ   ขณะที่ผ่านมา พื้นที่ จ.ยะลา ยังคงเกิดสถานการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง โดยทางผู้บังคับบัญชาได้เน้นย้ำให้เฝ้าระวังฐานที่ตั้ง รวมทั้ง พื้นที่เขตเมือง ซึ่งเป็นจุดเสี่ยง เป้าหมายของคนร้ายที่อาจจะก่อเหตุ  โดยให้ทุกด่านตรวจหลัก รอง เตรียมความพร้อมรองรับกับสถานการณ์  และให้มีความระมัดระวังตนเอง ขณะออกปฎิบัติหน้าที่ทุกภารกิจ

ขณะเดียวกัน ได้มีการขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 3 จชต. ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่ 20 มี.ค.66 ถึง 19 มิ.ย.66   ยกเว้น อ.ศรีสาคร ,อ.สุไหงโก-ลก ,อ.แว้ง และอ.สุคิริน จ.นราธิวาส ยกเว้น อ.ยะหริ่ง ,อ.มายอ ,อ.ไม้แก่น และอ.แม่ลาน จ.ปัตตานี และ จ.ยะลา ยกเว้น อ.เบตง ,อ.กาบัง  เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ป้องกันและระงับยับยั้งสถานการณ์ให้ได้ อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่                  

ซึ่งทาง พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ,ตำรวจภูธรภาค 9 เร่งหามาตรการทางกฎหมายปกติ ทดแทน พรก.ฉุกเฉิน เพื่อสร้างบรรยากาศเชิงบวกในพื้นที่ และให้สอดรับกับทิศทางของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข พร้อมเน้นย้ำ ฝ่ายความมั่นคง ประสานการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย และเฝ้าระวังติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรง ทั้งในและนอกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องเตรียมการดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

—————————-