วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ผู้ช่วย ผบ ทบ. ลงใต้ เยี่ยมกำลังพล ฟังแผนดูแลพื้นที่ช่วงรอมฎอนและเทศกาลสงกรานต์

17 มี.ค. 2023
718

พลเอก เกรียงไกร   ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยม กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 พื้นที่ อ. บันนังสตา จ.ยะลา ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงาน พร้อมรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง โดยมี พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมติดตามลงพื้นที่ โดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและคณะฯ ได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการของหน่วยในพื้นที่ พร้อมให้กำลังใจและแนะนำการปฏิบัติในดูแลพื้นที่ การเฝ้าระวังป้องกันฐานปฎิบัติการ จุดตรวจ ด่านตรวจ ให้มีความรัดกุม รอบคอบ ไม่ประมาท เตรียมพร้อมกำลังอยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอม ที่กำลังจะมาถึงใรสัปดาห์หน้า

พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า ลงมาเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ ครั้งนี้ ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการทหารบก ให้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ อีกทั้งมารับทราบปัญหา อุปสรรค  พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในช่วงที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้  เพื่อปรับการทำงานของหน่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้เน้นย้ำผู้บังคับหน่วยระดับกองร้อย ต้องมีความตื่นตัวในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ  โดยเฉพาะการคุ้มครอง ลาดตระเวนเส้นทาง จุดล่อแหลมต่างๆ  ต้องมีความละเอียด รอบคอบ ไม่ประมาท เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน สามารถปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์  ทั้งนี้ตนได้พูดคุยหารือกับแม่ทัพภาคที่ 4 ก็ได้ทราบว่าได้มีโครงการส่งเสริมกิจกรรมในช่วงเดือนรอมฎอนไว้พร้อมแล้ว โดยที่ผ่านมา เหตุการณ์ในพื้นที่ลดลงอย่างมาก ต้องขอบคุณทุกฝ่ายช่วยกันดูแล ตนยังคงยืนยันว่า การสร้างสัสติสุขในพื้นที่ กองทัพได้น้อมนำ ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และสิ่งสำคัญ คือ ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ช่วยสนับสนุนทำให้การแก้ไขปัญหาเดินหน้าไปได้

ขณะที่ พลโท ศานติ  ศกุนตนาค  แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวถึง มาตรการในการดูแลพื้นที่ช่วงรอมฎอนและเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงว่า ขณะนี้ได้มีการเปิดแผนดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในห้วงรอมฎอน ซึ่งได้ครอบคลุมไปถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปแล้ว โดยได้ปรับแผน ปรับกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ อส. เข้ามาเพิ่มเติม  เน้นย้ำการประสานการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย  ทั้งนี้การดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในห้วงรอมฎอนลำพังกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการดูแลครอบคลุมในทุกพื้นที่ กำลังภาคประชาชนจึงป็นส่วนสำคัญที่จะมีส่วนร่วม ช่วยเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลสิ่งผิดปกติ หากพบเห็นบุคคล หรือ ยานพาหนะต้องสงสัยขอให้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทันที เพราะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นของเราทุกคนที่ต้องช่วยกัน และขอให้เชื่อมั่นเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายเต็มที่ที่จะดูแลความเป็นเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความสุขในห้วงรอมฎอนและเทศกาลสงกรานต์

————————-