วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

เปิดเวทีประชาคม เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่สุไหงโก-ลก

05 เม.ย. 2023
1126

เมื่อ 4 เม.ย.66 ที่ผ่านมา ตามที่เทศบาลตำบลปาเสมัส และ อบต.ปูโยะจำเป็นต้องกลับไปทบทวนการเสนอรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 เพิ่มเติม กรณีน้ำท่วมตั้งแต่1วัน(24ชั่วโมง) ไม่เกิน 7 วันและทรัพย์สินเสียหาย และ น้ำท่วมตั้งแต่ 7วันขึ้นไป ไม่เกิน 30วัน เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพิบัติอำเภอสุไหงโก-ลก(ก.ช.ภ.อ.)ในวันที่ 5เมษายน 2566 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบราชการ โดยผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเป็นผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์

นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลกพร้อมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ.จึงลงพื้นที่ไปติดตามการเปิดเวทีประชาคม และลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในห้วงที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลปาเสมัส และตำบลปูโยะ พร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามระเบียบราชการให้ประชาชนที่ลงทะเบียนได้เข้าใจ ลดปัญหาความขัดแย้งหรือบิดเบือนข้อมูลจนเกิดปัญหาตามมาภายหลัง ทำให้หลังจากนั้นมีประชาชนจำนวนหนึ่งได้ถอนรายชื่อออกจากบัญชีการลงทะเบียน

นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลก เน้นย้ำว่า เจตนารมณ์ของรัฐบาลได้อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพิ่มเติมสำหรับ15จังหวัดที่ประสบอุทกภัย โดยยึดหลักเกณฑ์เหมือนกันทั่วประเทศ ดังนั้นคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. และ ก.ช.ภ.จ.จึงจำเป็นต้องยึดความถูกต้องตามระเบียบราชการที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ อีกทั้งผู้ประสบอุทกภัยที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือเงินเยียวยาครัวเรือนละ 5,000 บาททุกครัวเรือนในพื้นที่

 

 

 

—————————-