วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

รองแม่ทัพภาคที่ 4 ติตามการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ สกัดกั้นการลักลอบขนย้ายสิ่งผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดน

12 เม.ย. 2023
1128

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ที่ ศูนย์ควบคุมสั่งการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) สถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะฯ ติดตามการซักซ้อมการปฏิบัติแผนยุทธการ 4661 การสกัดกั้นการลักลอบขนย้ายสิ่งผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดน โดยมี พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, หัวหน้าส่วนราชการ และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุม

โอกาสนี้ พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติงานยกระดับการรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการ ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ และหมั่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่อง ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลาและเต็มขีดความสามารถ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

 อย่างไรก็ตาม ขอให้ภาคส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ในพื้นที่บูรณาการกำลังทุกภาคส่วน ดำเนินการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด ต้องเฝ้าระวังไม่ให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ได้ โดยห้วงที่ผ่านมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้สนับสนุน กำลังทหารร่วมปฏิบัติภารกิจในการป้องกัน เฝ้าระวัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว และนักลงทุนทางเศรษฐกิจ ที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งหากพื้นที่ปลอดภัยไม่เกิดเหตุการณ์จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้กลับมาคึกคักเหมือนเดิม ส่วนการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุครั้งนี้ มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนเข้าใจ ขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

 

—————————-