วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

ซะกาตฟิตเราะห์คืออะไร? ใครบ้างที่ต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะห์?

20 เม.ย. 2023
611

ซะกาตฟิตเราะห์คือ ทานที่มุสลิมทุกคนทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ หญิงหรือชาย ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนและเซาวาล และมีทรัพย์คืออาหารหลักของประเทศเกินความพอเพียงกับตนเองและครอบครัวในวันและคืนอีด (วันอีดและค่ำลง) ดังนั้น คนที่เสียชีวิตในรอมฏอน หรือเด็กที่เกิดหลังดวงอาทิตย์ตกดินคือวันอีด (รุ่งขึ้น) หรือคนทำงานมีเงินเดือน แต่เมื่อถึงเวลาจำเป็นต้องออกซะกาตฟิตเราะห์(คืนวันอีด เงินเดือนยังไม่ออกและไม่มีทรัพย์อื่นๆอีก กรณีดังกล่าวนั้นเขาไม่จำเป็นต้องออกซะกาตฟิตเราะห์ เพราะขาดเงื่อนวายิบซะกาตฟิตเราะห์

ซะกาตฟิตเราะห์ ถือเป็นวายิบที่มุสลิมทุกคนต้องบริจาคไม่ว่าเขาจะมีครบพิกัดซะกาตหรือไม่ ตามทัศนะส่วนใหญ่ของนักวิชาการ เช่น มัชฮับซาฟิอี เพราะหะดิษในบันทึกของบุคอรีและมุสลิม ซึ่รายงานโดยอินอุมัร (ร.ฏ.) ความว่า “ศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ(ซ.ล.ได้กำหนดให้มุสลิมทุกคน ทั้งทาสไท ชาย หญิง เด็กและผู้ใหญ่ ทำท่านฟิตเราะห์ หนึ่งศอฮ์ (4 ทะนาน) จากอินทผลัม หรือข้าวบาร์เล่ห์ และให้ทำทานฟิตเราะห์ก่อนที่คนจะออกไปละหมาดอีด”

สำหรับเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดา ไม่วายิบแต่เป็นสุนัตตามทัศนะของอาหมัด เพราะท่านคอลีฟะห์อุสมาน(ร.ฏ) ถือปฏิบัติมา และไม่มีสาวกโต้แย้งคัดค้าน

 

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ