วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ร่วมแก้ไขปัญหา รักษาความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน

27 เม.ย. 2023
714

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี ค่ายมหาจักรีสิรินธร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึก หลักสูตรการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็ว (ชป.จยย.คทร.) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ชุดปฏิบัติการจักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็วมีขีดความสามารถ และเกิดทักษะในการใช้ จยย.ทางยุทธวิธีในการเคลื่อนที่เข้าสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขเหตุเฉพาะหน้า ในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที โดยมีผู้เข้ารับการฝึกทั้งสิ้น จำนวน  78  นาย

แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า “ในวันนี้มาตรวจเยี่ยม และมาให้กำลังใจกำลังพลในการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็ว การฝึกครั้งนี้เป็นการฝึกทบทวนทักษะการขับขี่ จยย.ประกอบ, อาวุธประจำกาย และการใช้ยุทโธปกรณ์พิเศษ สร้างความพร้อมทางเทคนิคด้านต่างๆ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเป็นผู้นำ เตรียมความพร้อมทั้งสภาพร่างกาย และจิตใจให้กับกำลังพล อยากให้กำลังพลได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์จากการฝึก เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติจริงให้ได้มากที่สุด ทุกคนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหา และการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน”

 

—————————-