วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ชี้แจงสร้างความเข้าใจเหตุผลในการเชิญตัวและยุติการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย

03 พ.ค. 2023
1235

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 17.30 น. ณ  กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ภายในวัดสวนธรรม บ้านปลายนา หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พันเอก สิทธิชัย  บำรุงเขต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 มอบหมายให้ พันโท ปัตตะพล  ประพันธ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 พร้อมนายทหารฝ่ายการข่าวและนายทหารกิจการพลเรือน ได้เชิญญาติของนายสาลีมัน  เวาะและ อายุ 20 ปี ที่อยู่ 139/5 หมู่ที่ 7 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำศาสนา มาชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงเหตุผลความจำเป็นในการเชิญตัวนายสาลีมันฯ เพื่อดำเนินกรรมวิธีซักถาม ซึ่งในระหว่างที่ควบคุมตัวตั้งแต่ 28 – 30 เมษายน 2566 รวม 3 วัน นายสาลีมันฯ ได้ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นอย่างดี เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในการดูแลมารดาและพี่สาวที่ป่วยจึงได้ยุติการควบคุมตัวและจะเชิญนายสาลีมันฯ มาพูดคุยเพื่อสอบถามข้อมูลที่ยังมีความจำเป็นในภายหลังอีกครั้ง ทั้งนี้ในระหว่างการควบคุมตัวหน่วยได้นำตัวนายสาลีมันฯ ไปตรวจร่างกายและลงบันทึกประจำวันก่อนและหลังการควบคุมตัว และเปิดโอกาสให้ญาติได้เยี่ยมให้กำลังใจอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และมีเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ค่อยดูแลเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพและให้ปฏิบัติศาสนกิจตลอดห้วงการควบคุมตัวตามหลักสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมเป็นอย่างดี

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความขอบคุณนายสาลีมันฯ ญาติและผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำศาสนาที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ได้แสดงความปรารถนาดีมอบถุงยังชีพที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในชีวิตประจำวันให้แก่นายสาลีมันฯ และครอบครัวไว้ใช้ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4604 และชุดเสริมสร้างความเข้าใจเข้าไปพบปะดูแลสอบถามทุกข์สุขในโอกาสต่อไปด้วย “ทหารพรานอยู่เคียงข้างประชาชน และพร้อมร่วมทุกข์ร่วมสุขเสมอ”

—————————–