วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พร้อมช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ จากเหตุความไม่สงบในพื้นที่

20 มิ.ย. 2023
1161

เมื่อวันที่19 มิ.ย.2566) ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายธราวุธ ช่วยเกิด ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับทายาทผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จ.ยะลา  จำนวน 7 ราย โดยมีนายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอเมืองยะลา ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ เข้าร่วม

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จาก 3 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์ที่ 1) เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2566 คนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนใช้อาวุธไม่ทราบชนิดและขนาดยิงนายกรีฑา ยีดาโอ๊ะ เสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณพื้นที่ หมู่ที่1 ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดยะลา อนุมัติเบิกจ่ายเงินทดรองราชการจากบัญชี “เงินรับโอนจากศอ.บต.” จำนวนเงิน 500,000 บาท มอบเงินช่วยเหลือให้กับทายาทผู้เสียชีวิต  ให้แก่ นางหานีดา ยีดาโอ๊ะ ภรรยา และบุตรทั้ง 3 คน พร้อมสนับสนุนมอบข้าวสาร 

เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 6 เม.ย.2566 คนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนใช้อาวุธไม่ทราบชนิดและขนาดยิงนายศรีทัศ ดอกงาม เสียชีวิต และด.ช.รัฐรักษ์ บิลละเส๊ะ ได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดบริเวณบ้านดาแลแป-จาเราะแป หมู่ที่6 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดยะลา อนุมัติเบิกจ่ายเงินทดรองราชการจากบัญชี “เงินรับโอนจากศอ.บต.” จำนวนเงิน 500,000 บาท ให้แก่ ครอบครัวผู้เสียชีวิตคือ  ภรรยาที่ 1 บุตรจากภรรยาที่2 จำนวน 2 คน และบุตรภรรยาคนที่3  ผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 10,000 บาท

เหตุการณ์ที่ 3 เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2566 คนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนใช้อาวุธไม่ทราบชนิดและขนาดยิงนายสุไลมาน อาสีชุ เสียชีวิต สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.เมืองปัตตานี เหตุเกิดที่มัสยิดอิสลามมียะห์ บ้านฆอแย หมู่ที่5 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา  ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดยะลา อนุมัติเบิกจ่ายเงินทดรองราชการจากบัญชี “เงินรับโอนจาก ศอ.บต.” จำนวนเงิน 500,000 บาท  ให้แก่ภรรยา บุตร และบิดา

 นายธราวุธ ช่วยเกิด ปลัดจังหวัดยะลา  กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจ สำหรับความสูญเสีย รัฐไม่อยากให้เกิดความสูญเสียใดๆไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อม ซึ่งรัฐพยายามดูแลให้ดีที่สุด และรังระงับยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น  เมื่อเกิดขึ้นแล้วทางก็พร้อมดูแลในลักษณะของการเยียวยา ในทุกด้าน สำหรับวันนี้มอบเงินเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาดูแล อาจไม่เพียงพออาจหากเทียบกับความสูญเสีย แต่รัฐพยายามดูแลอย่างดีที่สุดให้เป็นไปตามกลไกในการให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้จะดูแลในด้านชีวิต และพยายามจะทำให้ดี ให้ไว้วางใจ และเชื่อใจในกลไกของรัฐ หากมีปัญหาทุกข์ร้อน บอกทางสามารถบอกทางเจ้าหน้าได้ พร้อมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือต่อไป.

 

—————————————–