วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

เตรียมรับบ้านใหม่! ความคืบหน้าการปรับผังเมืองและพัฒนาพื้นที่ ต.มูโนะ

28 ส.ค. 2023
591

 สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส สรุปผลความคืบหน้าการดำเนินการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดพื้นที่ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ส.ค.66 เวลา 18.00 น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส  สรุปการดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณจุดที่อาคารเสียหาย 100 % จำนวนที่ดิน 75 แปลง ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก โดยปัจจุบันกำลังดำเนินการในขั้นตอนที่ 3 คือ จัดประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดนราธิวาสเพื่อขอดำเนินโครงการ ในวันอังคารที่ 22 ส.ค.66 นี้

และจากการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร พบว่าโครงสร้างหลักได้รับความเสียหายเพิ่มเติม จำนวน 3 อาคาร (อาคารเลขที่ 39/7 , เลขที่ 28/1 และอาคารโรงเรียนตาดีกา) เบื้องต้นได้แจ้งเจ้าของอาคารระงับการใช้ไว้ชั่วคราว ส่วนที่เหลือจำนวน 551 อาคาร  สามารถเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมได้ตามปกติ

ในส่วนจำนวนผู้บริจาคในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 22 ส.ค.66  มีจำนวนทั้งสิ้น 17 ราย (รอบริจาคเพิ่มอีก 2 ราย) สำหรับรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่นำมาใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายมีด้วยกัน 2 ส่วน คือ 1.ส่วนที่ได้รับจากการบริจาค 2.ส่วนที่จัดซื้อจากเงินกองทุนฯ ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่มีในรายการที่บริจาค แต่มีความจำเป็นต้องใช้ จำนวน 1,053,680 บาท

ทั้งนี้มีการสรุปจำนวนอาคารที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว  จำนวน 311 หลัง คงเหลืออีกจำนวน 243 หลัง (ไม่รวมอาคารที่ได้รับความเสียหาย 100% จำนวน 95 หลัง) คิดเป็นร้อยละ 56.1