วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

“ความมั่นคงเป็นสิ่งสำคัญ” คนไทยต้องช่วยกัน ปกป้องประเทศไทยของเราจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี

31 ต.ค. 2023
903

ตามที่มีกลุ่มการเมืองบางกลุ่ม กำลังมีความพยายามระดมพลล้มหน่วยงานความมั่นคง (กอ.รมน.)ที่ปกป้องสามจังหวัดชายแดนใต้ ด้วยการระดม(บอท)โหวตสนับสนุน พรบ.ยกเลิกพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 2551

หาก ยุบ กอ.รมน. และ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จะส่งผลร้ายแรงต่อประเทศไทย โดยเฉพาะ สามจังหวัดชายแดนใต้ เพราะ ฝ่ายผู้ก่อการร้ายจะสามารถใช้ความรุนแรงได้ ก่อนที่ ระบบกฏหมายจะ ป้องกัน (เพราะ กอ.รมน. และพระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้อำนาจเจ้าหน้าที่ยับยั้งภัยไม่ให้เกิดขึ้นก่อน ภัยจะเกิด)

เลิกขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันเข้าไปร่วมกด“โหวต คัดค้าน”ครับ

เพราะคนไทยต้องช่วยกัน ปกป้องประเทศไทยของเราจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีครับ

.

สามารถเข้าร่วมโหวตและแสดงความเห็นได้ที่ลิงก์นี้ครับ

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php

 

#saveกอ.รนม. #สามจังหวัดชายแดน