วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

10 จรรยาบรรณสื่อสารมวลชนสากล สำหรับชาว Content Creator ที่ควรรู้!

08 ธ.ค. 2023
809

เมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญใดใดขึ้น สื่อจะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในการบอกเล่าเรื่องราว ที่มาที่ไป และบทสรุป ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้และตัดสินใจของผู้รับสารเป็นอย่างมาก จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สื่อต้องวางตัวเป็นกลาง และไม่ใส่เรื่องราวเพิ่มเติมลงไปในเนื้อหา เพื่อไม่ให้เกิดความอคติ (Bias)

สำหรับจรรยาบรรณสื่อสารมวลชนสากล มีทั้งหมด 10 ข้อด้วยกัน Johnson ซึ่งผู้เขียนก็ได้คัดเลือกข้อสำคัญๆ สำหรับชาว Content Creator ได้ดังนี้

1.ต้องเสนอข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านแก่ผู้รับสาร

2.ไม่ก้าวก่ายสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น

3.ซื่อสัตย์ต่อบุคคลที่นำมากล่าวถึงในคอลัมน์

4.สร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ชุมชน

5.คำนึงว่าการหย่าร้าง การฆ่าตัวตายนั้น เป็นปัญหาสังคมสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรเสนอข่าวไปในเชิงไม่สุภาพ

6.อย่ากล่าวโจมตีคู่แข่ง

7.อย่าหัวเราะเยาะความวิกลจริต จิตทราม หรือพลาดโอกาสของบุคคล

8.เคารพนับถือวัด โบสถ์ เชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์ของบุคคล

9.แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบในทันที

10.จำไว้ว่าข่าวที่นำเสนอนั้น มีเยาวชนชายหญิงอ่านด้วย

 

ที่มา The Complete Reporter Fundamentals of News Gathering, Writing, and Editing 7ED, ศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน