วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย ลงพื้นที่ชายแดนใต้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อ 27 ธ.ค. 66  นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

โดยได้ไปเยี่ยมประชาชนที่ประสบภัย ณ ศูนย์พักพิงผผู้ประสบภัย วิทยาลัยการอาชีพรามัน อ.รามัน พร้อมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อ.รามัน และการให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชน พร้อมกันนี้ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ ได้มอบถุงยังชีพจำนวน 300 ถุง และข้าวกล่อง  ให้กับผู้ประสบภัย

ต่อจากนั้น ลงพื้นที่ไปยัง ต.อาซ่อง อ.รามันและจุดอพยพชั่วคราว ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.ท่าสาป อ.เมือง เยี่ยมผู้ประสบภัย และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งนำความห่วงใยของนายกรัฐมนตรี มายังผู้ประสบอุทกภัย

นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วน ร่วมมือกันที่จะช่วยเหลือชาวบ้าน วันนี้ตนเดินทางลงพื้นที่ เป็นตัวแทนของนายกฯ นำความห่วงใยและความปารถนาดี มาเยี่ยมเยียนรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมทั้งการให้ความช่วยเหลือแด่พี่น้องประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ ดีใจที่เห็นข้าราชการเอาใจใส่ต่อพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้ ได้สั่งการ ให้นำอาหารปรุงสุกช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น  และสิ่งของที่จำเป็น เครื่องครัว ต่างๆ ข้าวสารอาหารแห้ง เข้าช่วยเหลือ รวมถึงการซ่อมแซมบ้านที่เสียหาย ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ นอกจากนี้ ยังได้ฝากไปยังพี่น้องประชาชนขอให้สบายใจได้ ทางราชการทุกหน่วย พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ