วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

อย่าใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย! จริงหรือ! การกระทำผิดกฎหมายคือสันติภาพ?อย่าใช่กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย!

18 ม.ค. 2024
837

 

        ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีเหตุผลต่อการฟ้องร้องเอาผิด ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นสามารถตรวจสอบได้ ไม่ควรใช้สื่อหรือความเป็นนักสิทธิฯ กระทำตัวอยู่เหนือกฎหมายร่วมกันสร้างกระแส กดดันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเรียกร้องสันติภาพ สื่อมวลชนจะต้องมีจรรยาบรรณ ทำหน้าที่สะท้อนข้อเท็จจริง ที่อยู่ในพื้นฐานแห่งความจริง มีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนเผยแพร่สู่สาธารณชน มิใช่ใช้ความเป็นสื่อชี้นำสังคมให้เกิดความเข้าใจผิด สร้างความเกลียดชัง โดยไร้สำนึกความรับผิดชอบชั่วดี เมื่อกระทำความผิดก็ควรยอมรับผิดและแก้ไขให้ดีขึ้น และจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่มีการละเว้นแม้กระทั่งสื่อและนักสิทธิฯ เมื่อกระทำความผิด

       กฎหมายมีไว้บังคับใช้ ให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตาม หากกฎหมายไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีความยุติธรรม ความไม่เท่าเทียม และเลือกปฏิบัติ ความอยุติธรรมก็จะบังเกิดขึ้น เมื่อนั้นกฎหมายไม่สามารถบังคับใช้ได้อีกต่อไป.

———————–