วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

รัฐบาลผลักดันนกกรงหัวจุกเป็น soft power ของพื้นที่ จชต.

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี/ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) พบปะนาย พุฒิธร วรรณกิจ นายกสมาคมอนุรักษ์เพาะพันธุ์นกกรงหัวจุกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยชมรมและผู้เพาะพันธุ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโอกาสเดินทางเข้าขอบคุณที่รองนายกรัฐมนตรีในการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมและผู้เพาะพันธุ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นตามนโยบายที่ต้องการจะส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬานก เพื่อสร้างมูลค่า

 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กล่าวว่า ตนมีความยินดีที่ได้มีส่วนช่วยส่งเสริมให้นกกรงหัวจุกเป็น soft power ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากนกกรงหัวจุกเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านของคนทวีปเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม การผลักดันให้นกกรงหัวจุกเป็น soft power ของไทย จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนทั่วโลกรู้จักวัฒนธรรมของไทยมากยิ่งขึ้น และเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย

ด้านนายพุฒิธร วรรณกิจ กล่าวว่า ชมรมและผู้เพาะพันธุ์นกกรงหัวจุก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับนกกรงหัวจุก และมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ศึกษาและจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนานกกรงหัวจุกให้เป็น soft power ของไทย ซึ่งแผนดังกล่าวจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้หากมีการปลดล็อกนกกรงหัวจุก ให้พ้นจากสัตว์ป่าคุ้มครอง เฉพาะนกกรงหัวจุกที่มีการเพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยง จำเป็นต้องเดินหน้าจัดอีเว้นท์ใหญ่ เพื่อเชิญคนเล่นนกในต่างประเทศเข้าร่วม กระจายรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ และการผลักดันให้นกกรงหัวจุกเป็น soft power ของไทย เป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากจะเป็นการส่งเสริมให้พื้นที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลกมากยิ่งขึ้น และเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วย