วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

การศึกษา

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์​ พบปะ​ เยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36 ในพิธีปฐมนิเทศ
“ยะลา ยาลัน” มหัศจรรย์เด็กใต้ เปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ
ผนึกกำลังเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เด็กเยาวชน อยู่ดี มีสุข และปลอดภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มีคลิป)
กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) จังหวัดชายแดนใต้ครั้งที่ 2 สานต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ตชด.ยะลา ร่วมขับเคลื่อนการเรียนการสอนด้านวิชาภาษาไทย เพื่อความถูกต้องในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพิ่มศักยภาพวิทยาศาสตร์เด็กใต้ ก้าวสู่เวทีระดับชาติ
จังหวัดยะลา ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ยกระดับการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
รมว.ศธ. เปิดเผย เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตของกระทรวง มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ
ขับเคลื่อนการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ สอดคล้องกับอัตลักษณ์และบริบทพื้นที่
ศปบ.จชต. เสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา และพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ