วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

การศึกษา

นักศึกษาใน จชต.ที่นับถือศาสนาพุทธหรือศาสนาอื่นอาจมีเฮ!!
อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต
สช.ตรวจสอบต่อเนื่อง!! พบ 172 รร.เอกชนใต้จ่ายเงินเดือนครูไม่เต็มวุฒิ
ศึกษาธิการส่วนหน้าติดตามทุนการศึกษาผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้น้องๆในพื้นที่ จชต.
4 ปี การศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ ปลูกฝังเด็กเยาวชนจงรักภักดีต่อสถาบัน
รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562
ศธ.ชูหลักคิด “5ร” ขับเคลื่อน 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม
ศธ.เร่งปั้นอาชีวะฝีมือดี ป้อนตลาดแรงงานชายแดนใต้
ทึ่ง! เด็กนักเรียนชายแดนใต้ สอบ onet ได้เพิ่มขึ้น
เปิดผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนการศึกษาชายแดนใต้ 6 ด้าน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี