วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

การศึกษา

“เพื่อน้องในพื้นที่”กลุ่มทรูร่วมกับยูเนสโก และ กศน.ภาคใต้ร่วมใช้ ICT ยกระดับการศึกษาเด็กนอกระบบ
“การศึกษาคือการสร้างคน” สร้างคุณภาพสู่สังคมที่ดีในพื้นที่ จชต.
ศปบ.จชต.สนับสนุนสายอาชีวศึกษาสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
เผยข้อมูลงบอุดหนุนจากรัฐของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ จชต.
กศน. ยุคใหม่ “ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนของประเทศ”
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
องคมนตรีลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้ากองทุนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
องคมนตรี ร่วมประชุมอธิการบดี ม.ราชภัฏทั่วประเทศ น้อมนำพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พัฒนาสถานศึกษา
สกู๊ปพิเศษ…น้องๆที่เข้าเรียนตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ จชต.(มีคลิป)
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้